Skip links

Политика за поверителност
Дружеството „ФЕЛБЕРМАЙР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, (наричано за краткост „Дружеството“), като търговско дружество, обработва данни (наричани за краткост „Лични данни“), отнасящи се до и, чрез които се идентифицира или може да се идентифицира конкретно физическо лице.
С това уведомление Дружеството, като администратор на лични данни, информира относно необходимостта да обработва лични данни.
Уведомлението дава информация и за обема, целите, правното основание, средствата, начините и сроковете за обработване на Лични данни на физически лица, в качеството им на наши клиенти, партньори и контрагенти, посетители на корпоративен уебсайт, целите за които тя се използва, основанието за нейното събиране и обработване, условията за нейното съхранение, както и мерките за сигурност, приложени от Дружеството.

Коя информация обхваща настоящата Политика за поверителност?
Това е евентуалната информацията, която се събира от Вас чрез https://krangroup.com Някои от функционалностите на https://krangroup.com могат да бъдат използвани без нуждата да предоставите лична информация, но за да получите достъп до определени функции и предимства на сайта, може да се наложи да предоставите Лична информация (т.е. информация, която може да бъде използвана да бъдете идентифицирани). Тази информация може да е Вашето име и/или имейл адрес Вие носите отговорност за верността на осигурената лична информация. Неточността може да повлияе на това как използвате сайта, на информацията, която получавате при използването му и възможността за връзка с Вас.

С какво се съгласявате при използването на сайта?
С предоставянето на лична информация, вие се съгласявате и приемате, че може да се събира, използва и разкрива Вашата лична информация в съответствие с настоящия документ за поверителност, Общите Условия и съгласно Българското законодателство. Ако не сте съгласни с тези условия, не следва да ни предоставяте Вашата лична информация.
Ако откажете и/или оттеглите Вашето съгласие или ако изберете да не предоставите необходимата лична информация, https://krangroup.com може да не е в състояние да ви предостави всички възможности, които предлага сайтът. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време оттук. Обърнете внимание, че можем да продължим да обработваме Ваши данни съгласно изпълнение на договор.

Каква информация се събира?
Информация, свързана с използването на сайта.
Когато потребителите посещават сайта, може да се проследи, събере и обобщи информацията, която показва кои страници на сайта са били посетени, реда, в който са били посетени и кои хиперлинкове са били „кликнати“. Също така може да се събере информация от URL адресите, от които сте посетили сайта. Събирането на тази информация може да включва информация за IP адреса, операционната система и браузъра, използвани от всеки потребител на Сайта. Може да сме в състояние да определим от IP адреса, доставчика на интернет услугите на потребителя и географското му местоположение.
https://krangroup.com също използва (или може да използваме) бисквитки при посещение на Сайта. За повече информация, посетете нашата Бисквитки политика.
Лична информация предоставена лично от Вас или чрез трети страни
Събира се личната информация, която вие доброволно предоставяте, като създадете Ваш профил (в случай че е разрешена тази функция) на https://krangroup.com, когато ни изпращате имейл съобщения и ползвате формата за контакт на сайта, когато коментирате и др. Предоставената от Вас лична информация може да се използва за отговор на Вашите въпроси, да Ви изпращаме имейл съобщения свързани с поддръжката или актуализации на Сайта и др.

За какъв срок съхраняваме личните данни?
Дружеството съхранява Личните данни на физическите лица в съответствие с изискванията на закона и в съответствие с вътрешна процедура и докато това е необходимо за постигане на горепосочените цели, или докато законът изисква това от Дружеството, или за да може Дружеството да се защити от потенциални претенции.
След изтичането на съответния срок, Личните данни се унищожават.

Цели и правно основание за обработването на личните данни
Във връзка със сключване и изпълнение на договор и с цел обслужването на клиенти/контрагенти:
Обработването е необходимо за:
• изпълнението на договор за услуги, сключен с партньори
• предприемане на действия преди сключването на договора по искане на Дружеството и/или партньори;
• спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Дружеството.

Във връзка с маркетинг на продукти:
Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на Дружеството, с оглед законен интерес като търговско предприятие, при условие че пред тези интереси на Дружеството преимущество нямат интересите или основните права и свободи на физическото лице; в противен случай, Дружеството не обработва Лични данни на лицето на това правно основание.

Във връзка с определяне посещаемостта на корпоративен уебсайт:
Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на Дружеството, с оглед законен интерес като търговско предприятие, при условие че пред тези интереси на Дружеството преимущество нямат интересите или основните права и свободи на физическото лице; в противен случай, Дружеството не обработва Лични данни на лицето на това правно основание.

С кого споделяме лични данни?
Съгласно изискванията на закона и доколкото това е необходимо за изпълнение на законовите му задължения, като работодател, осигурител и данъчно задължено лице, като страна по договор за услуга, Дружеството предоставя Лични данни на:
• Държавни и общински органи, Митници, НАП, НОИ, МВР и др.– в изпълнение на законови задължения;
• Доставчици на услуги: когато Дружеството използва доставчици в изпълнение на договори или сключване на такива, като при споделянето на Вашите лични данни са взети всички необходими мерки за тяхната защита – куриерски фирми и др.
• Доставчици на услуги, наети от Дружеството за техническа поддръжка на вътрешни информационни системи и оперативна поддръжка на дейността ни, също така и софтуерни компании, отговарящи за поддръжката на нашите уебсайтове или отделни техни функционалности. Споделянето на тези данни се основава на писмена договорка, страните като Администратори или Обработващи да осигурят адекватно ниво на защита;

Предоставяме ле ги на трети страни?
Сайтове трети страни.
Възможно е да получим Ваша лична информация, когато достъпите сайт на трета страна, например Фейсбук. Това може да включва текст и/или изображение, достъпни на сайта на третата страна.
Партньорски сайтове.
Партньорските сайтове могат да събират потребителски данни от нефинансово естество. Партньорските сайтове могат да споделят тези данни с https://krangroup.com за подобряване услугите на https://krangroup.com например времето, прекарано на партньорския сайт и посетените страници.

Как се използва събраната информация?
Може да използваме информация, свързана с използването на Сайта, за изграждане на по-качествени и по-полезни услуги, като извършваме анализи на колективните характеристики и поведение на потребителите и измерваме демографските данни и интереси по конкретни области. Може също да използваме тази информация, за да гарантираме сигурността на нашите услуги и на Сайта.
Лична информация, предоставена ни директно от Вас или чрез трети лица. Освен в случаите, посочени в настоящата Политика за защита на личните данни, Общите условия на сайта или при изрично съгласие от Вас, https://krangroup.com не разкрива Вашите лични данни.
Ако изберете да публикувате лична информация, https://krangroup.com си запазва правото да я използва за бъдеща комуникация с Вас или да я премахне.
Комуникация с https://krangroup.com Когато изпратите имейл или по друг начин се свържете с https://krangroup.com може да се използва предоставената от Вас информация, за отговор на Вашето запитване. Тази информация също така може да се архивира и/или да се използва за бъдеща комуникация с Вас, където имаме законно право да го направим.
Проучване. Възможно е да споделим обща информация за Вашата дейност на сайта, както и демографски данни, от проведени от нас проучвания с нашите партньори.
https://krangroup.com използва различни доставчици на услуги, доставчици и изпълнители (общо наричани „изпълнители“), които да помагат за съществуването на https://krangroup.com. Нашите изпълнители могат да имат ограничен достъп до Вашата лична информация. Тези изпълнители са доставчици, които ни предоставят технологии, услуги и / или съдържание, свързани с експлоатацията и поддръжката на Сайта. Достъпът до Вашата лична информация на тези изпълнители е ограничен до минимума информация, необходима им да изпълнят своята помощна функция.

Правителствени органи и правни действия
Можем да споделим Вашата лична информация с различни държавни органи в отговор на призовки, съдебни решения или други правни процедури; да установим или да упражним законни права, за да защитим нашата собственост; да се защитим срещу правни искове; Може да споделяме Вашата лична информация и когато смятаме, че е уместно да се извърши разследване или предприемат действия по отношение на незаконни дейности; да защитим правата, имуществото или безопасността на https://krangroup.com, нашите потребители и/ или други; и във връзка с нашите Общи условия и други споразумения.

Външни линкове
За ваше удобство можем да предоставим линкове към сайтове, различни от https://krangroup.com („Сайтове на трети страни“), за които смятаме, че биха били от полза за Вас.
https://krangroup.com не разкрива Вашата лична информация на тези трети страни, без да получим съгласието Ви.
https://krangroup.com не носи отговорност за политиката на поверителност на тези трети страни. Ако изберете да последвате линк към един от тези сайтове, то преразгледайте съответните политики за поверителност, за да разберете как този сайт на трета страна събира и използва Вашата лична информация.

Запазване на Вашата лична информация
Сайтът съхранява Вашата лична информация за не повече от необходимото време за целите, за които се обработва.

Поверителност и сигурност на Вашата лична информация
Считаме, че поверителността и сигурността на Вашата информация са от пивотално значение. Използват се стандартни физически, технически и административни мерки за сигурност, за да се запази Вашата лична информация конфиденциална и няма да бъде споделяна с трети лица, освен ако не е предвидено друго в този документ за поверителност или ако такова разкриване не е необходимо в специални случаи.
Тъй като интернет не е безупречно сигурна среда, ние не можем да гарантираме сигурността на личната Ви информация и има известен риск неупълномощена трета страна да намери начин да заобиколи нашите системи за сигурност. Моля, обърнете внимание, че комуникацията по имейл обикновено не е кодирана и не трябва да се счита за защитена.

Актуализиране и изтриване на Вашата лична информация
Имате определени права във връзка с Вашата лична информация.
Ако искате допълнителна информация във връзка Вашите права или бихте желали да упражните някои от тях, можете също да се свържете с нас, чрез формата за контакт на сайта. Имате право да поискате да:
• предоставим достъп до всяка лична информация, която имаме за Вас;
• откажете обработването на Вашата лична информация за целите на директния маркетинг;
• да актуализирате всяка лична информация, която не е актуална или неправилна;
• да изтриете всяка лична информация, която имаме за Вас;
• да ограничите начина, по който обработваме Вашата лична информация;
• да предоставите Вашата лична информация на трети страни; или
• да ви предоставим копие от Вашата лична информация, която имаме за Вас.
Все пак следва да отчетете обстоятелството, че ще има остатъчна информация, която ще се запази в нашата база данни. Молим, също да имате предвид че при определени обстоятелства ще продължим да обработваме личната Ви информация, за да спазим правно задължение.
Когато се свържете с нас, ние може да поискаме да ни предоставите необходимата информация, за да потвърдите самоличността си.

Кога и как физическо лице може да възрази срещу обработването?
Всяко физическо лице има право по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, да възрази писмено до Дружеството срещу обработването на Лични данни, отнасящи се до него.

Въпроси, Препоръки и Оплаквания
Ако имате въпроси, предложения, нерешени проблеми или оплаквания, свързани с поверителността, можете да се свържете с нас чрез формата за контакт на сайта.

Промяна в Политиката ни за Поверителност и Общите условия
Имайте предвид, че периодично практиките за поверителност се преразглеждат и че тези практики могат да бъдат променяни. Всяка промяна или актуализация ще влезе в сила веднага след публикуването на сайта.
Запазваме си правото да не ви уведомяваме индивидуално за всяка съществена промяна в този документ за поверителност. Но ще променим датата на влизане в сила (намираща се в долната част на тази страница). Не забравяйте да проверявате тази страница периодично, за да сте сигурни, че сте запознати с най-актуалната версия на Политиката ни за поверителност.

Пловдив

Фелбермайр България ЕООД

4000 Пловдив, България

Ул. Добри Войников 41

ИН по ЗДДС: BG175329295

 

Марица Автокранове ЕООД

4000 Пловдив, България

Ул. Добри Войников 41

ИН по ЗДДС: BG202578268

 

Управители:

Йордан Георгиев

yordan.georgiev@felbermayr.cc

+359 885 156 540

Ангел Янков

angel.yankov@felbermayr.cc

+359 893 766 755

 

Ръководител направление Кранове:

Милко Илиев

 

Ръководител направление Вишки и Товарачи:

Николай Стоев

Пловдив

Автокранове
angel.yankov@felbermayr.cc
+359 893 766 755

milko.iliev@felbermayr.cc

+359 899 965 328

georgi.angelov@felbermayr.cc

+359 885 333 584

Вишки/Товарачи

nikolay.stoev@felbermayr.cc

+359 888 301 302

office.plovdiv@felbermayr.cc

+359 887 156 540

Бул Асеновградско шосе, кръгово с Околовръстен път

Първомай

Автокранове
angel.yankov@felbermayr.cc
+359 893 766 755

milko.iliev@felbermayr.cc

+359 899 965 328

georgi.angelov@felbermayr.cc

+359 885 333 584

Вишки/Товарачи

nikolay.stoev@felbermayr.cc

+359 888 301 302

office.plovdiv@felbermayr.cc

+359 887 156 540

Главен път I-8

Варна

Автокранове

angel.yankov@felbermayr.cc

+359 893 766 755

galina.ivanova@felbermayr.cc

+359 895 156 540

georgi.angelov@felbermayr.cc

+359 885 333 584

Вишки/товарачи     

nikolay.stoev@felbermayr.cc
+359 888 301 302

office.plovdiv@felbermayr.cc

+359 887 156 540

Ул. Балик 4

Начало
UK
Позвъни